ÉF leszek!

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kari Részönkormányzata pályázatot hirdet az Érdekvédelmi Felelős pozíció betöltésére: 20 fő hallgató számára.

Az Érdekvédelmi Felelős feladatai az alábbiak:

 • Hallgatói megkeresések és problémák összegyűjtése és azok továbbítása a KHÖK Elnöksége felé.
 • Kötelezően részt vesz a KHÖK Küldöttgyűlésein.
 • Hallgatók tájékoztatása az Óbudai Egyetemen az esélyegyenlőséget biztosító rendelkezésekről.
 • Heti egy alkalommal, a fogadóóráink egyikén, kötelezően megjelenik, és a jelenléti ívet aláírja.
 • A KHÖK vagy az EHÖK által rendezett rendezvényeken való segítségnyújtás kötelező jelleggel.
 • A KHÖK elnökség vagy az EHÖK által hozzá eljuttatott információkat a küldés vagy közzététel időpontjától számított 48 órán belül köteles továbbítani az őt megválasztók felé.
 • Kötelező havi beszámolót készítenie és azt a KHÖK Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tagja számára, valamint a választói számára elküldeni adott hónap 20-ig. A beszámolót az őszi félév esetén szeptember és a tavaszi félév esetén február hónapban nem kell elkészíteni. Adott esetben, az októberi vagy márciusi beszámolónak kell tartalmaznia az ez idő alatt történt eseményeket.
 • A beszámolónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • Hallgatói megkeresések
 • Felmerült problémák kezelése és azok továbbítása
 • Rendezvények, amelyeken részt vett
 • Egyéb, a HÖK-höz köthető tevékenységek
 • Amennyiben maradéktalanul ellátja a fenti bekezdésben felsorolt feladatokat az ÉF részesülhet az ASZ. 2. sz. függelékében meghatározott minimális közéleti ösztöndíjban.

Jelentkezés

A jelentkezéshez egy űrlapot kell kitöltenie amit az alábbi oldalon található.
Jelentkezési határidő: szeptember 6. 20:00 óra.

Választás menete

 • A jelentkezés lezárultát követően emailben megkapod az online választólapodat, és a pályázati adatlapodat.
 • 20 érvényes aláírást kell összeszedned! Az érvényesség feltételiről a következő pontban olvashatsz.
 • Amint sikeresen összegyűjtötted az aláírásokat, értesíteni fogunk a megadott e-mail címeden! Amint ez megtörtént szkenneld/fotózd be olvashatóan a pályázati lapodat, az aláírt nyilatkozatokat, az önéletrajzodat és add le a www.kandohok.hu/ef-leadas/ oldalon. Fontos, hogy túljelentkezés esetén az online választólap kitöltöttségi sorrendje mérvadó, nem a leadás dátuma!
 • Végezetül egy fogadóóra alkalmával add le a pályázati lapod, az aláírt nyilatkozatokat és az önéletrajzodat valamelyik irodánkban.
 • Pályázat leadási határidő: szeptember 16. 12:00.

Az ajánlások érvényességének feltételei:

 • aktív státuszú, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karra beiratkozott hallgató ajánlása, aki megadta a szükséges adatokat és aláírta az online ajánló ívet
 • Aláírt pályázati adatlap megléte
 • Rövid, fényképes szakmai önéletrajz

A dokumentumokat elektronikusan és papír alapon is minden jelentkezőnek le kell adni, azoknak is akik esetleg nem érik el a meghatározott választók számát. Papíros leadásra a Kandó HÖK irodáiban a kijelölt fogadóórák alatt, míg elektronikusan a papíros leadás után legkésőbb 24 órával az az alábbi oldalon található. van lehetőség.

Amennyiben a pályázat nyomtatott vagy elektronikus formája nem felel meg a pályázati felhívásnak, vagy határidőn túl érkezik be a Kandó HÖK elnöksége figyelmen kívül hagyhatja azt.

A pályázattal kapcsolatban további információt a KVK HÖK irodában, illetve az alábbi email címen kaphat: elnokseg@kandohok.hu

FőoldalHírekGuideÖsztöndíjKapcsolat