Alaptámogatás

Kik kaphatják meg az ösztöndíjat?

 • Szoctámra jogosult 10, vagy 20%-os kategóriába tartozó első aktív féléves hallgatók vagy
 • felsőfokú szakképzését / alapképzését / mesterképzését először megkezdő hallgatók

Szükséges pályázás? Igen, az e-szoctám felületén is be kell jelölni az Alaptámogatás checkboxot.

Meddig tart a folyósítás? Az Alaptámogatás egyszeri ösztöndíj mivolta miatt egyszer kerül kiutalásra. Ez 59.500 Ft.

Kollégiumi díjmérséklési pályázat

Kik kaphatják meg az ösztöndíjat? Nappali tagozatos, hátrányos / halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók, akik aktív kollégiumi jogviszonnyal rendelkeznek.

Szükséges pályázás? Igen, minden tanév őszi félévében.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázáshoz? A díjmérséklési kérelem rövid indoklását, a pályázó Neptun kódját, és a kollégium megnevezését.

Meddig tart a folyósítás? Két félévig (tehát 10 hónapon át).

Hogyan történik a bírálás? A bírálást a Kollégiumigazgató, az EHÖK Kollégiumi alelnöke, valamint a Diákjóléti Bizottság elnöke bírálja el.

Milyen formában kell leadni pályázatot? Írásban, bármelyik Hallgatói Központban.

Rendszeres szociális ösztöndíj

Kik kaphatják meg az ösztöndíjat? Csak és kizárólag azok, akik elérik az intézmény által meghatározott minimumponthatárt.

Szükséges pályázás? Igen, minden félév elején.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázáshoz? Számos igazolás, amelyeknek részletes leírását itt találod.

Meddig tart a folyósítás? Egy félévig (tehát 5 hónapon át).

Hogyan történik a bírálás? A bírálást a Diákjóléti Bizottság (DJB) tagjai végzik a JUTTÉR (Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata) segítségével. Megállapítják a pályázott hallgatók szociális helyzetét, majd annak megfelelően pontozzák őket.

A szociális helyzet megállapításánál két kiemelt kategória van:

 • 10%-os (11.900 Ft)

  • hátrányos helyzetű hallgatók, akik
   • gyámsága nagykorúságuk miatt szűnt meg
   • félárvák
 • 20%-os (23.800 Ft)

  • halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók, akik
   • fogyatékossággal élők
   • az egészségügyi állapotuk miatt rászorultak
   • családfenntartók
   • nagycsaládosok
   • árvák

Milyen formában kell leadni pályázatot? Elektronikus és papíros formában is. Elektronikusan az "eszoctám" oldalon keresztül, ahol bejelentkezés után kell kitöltened a szoctám igényléséhez szükséges űrlapot, és csatolni a beszkennelt igazolásokat. A honlapon kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, aláírni, majd le kell adnod, az eszoctám oldalán megjelölt módon.

Nem fogadták el a pályázatomat, pedig szerintem jogosult lennék rá. Mit tehetek? A szoctám eredmények kihirdetését követő néhány napban jön a fellebbezési időszak. Itt van lehetőség írásban megindokolni, hogy miért gondolod jogosultnak magad a szoctám elnyerésére.

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Kik kaphatják meg az ösztöndíjat? Olyan hallgatók, akik hirtelen bekövetkezett szociális helyzet romláson mentek keresztül. (gyermekszületés, haláleset, munkahely elvesztése, természeti katasztrófák, stb.)

Szükséges pályázás? Igen, egyrészt elektronikus úton, az e-szoctám rendszerén keresztül, másrészt pedig a kinyomtatott űrlapot a Hallgatói Központban is kötelező leadni.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázáshoz? A pályázatnak tartalmaznia kell a szociális helyzet változását, és annak eredeti igazolását is.

Meddig tart a folyósítás? Az Ösztöndíj egyszeri folyósítású, bármikor beadható. Az ösztöndíj összege maximum 80.000 Ft.

Hogyan történik a bírálás? A bírálást a Diákjóléti Bizottság (DJB) tagjai végzik a HTJSZ (Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata) segítségével.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj két egymást követő legalább 4-es átlaggal teljesített félév után (egy teljes tanév) pályázhatod meg. Jó, ha van valamilyen egyéb tevékenységed is a tanulás mellett, mint például TDK, valamilyen kutatásban való részvétel, de lehet kulturális vagy sport tevékenység is. 10 hónapra ítélik meg, és jelenleg havi 40 000 Ft juttatást jelent, amit nem az intézménytől, hanem az államtól kaphatsz.

Tanulmányi ösztöndíj

Ezt mindenki alanyi jogon kaphatja (tehát nem kell rá külön pályáznod), aki legalább az évfolyam átlag felett teljesített az előző félévében. A minimum átlag elérésért 5950 Ft, az évfolyam elsőnek pedig 47600 Ft a jutalma tanulmányi eredményeiért. A köztük lévő átlagokra arányosan (az évfolyamátlagtól való átlagos eltérés szerint) jár az ösztöndíj.

A tanulmányi ösztöndíjat minden félév után a következő félév 5 hónapjára lehet elnyerni. A rendszer sajátossága, hogy minden szemeszter második hónapjában kerül utalásra először, de akkor egyszerre kéthavi.

Óbudai Egyetem Ösztöndíj

Az Óbudai Egyetem három különböző kategóriában oszt ösztöndíjat: sport; kulturális és közéleti; valamint szakmai és tudományos. A sport kategóriánál azt veszi figyelembe az elbíráló bizottság, hogy van-e valamilyen kiemelkedő nemzetközi siker, illetve az intézményt képviseli-e a sportoló. Közéleti és kulturális kategóriánál természetesen kizáró tényező, ha valaki a hallgatói önkormányzat tagja.

FőoldalHírekGuideÖsztöndíjKapcsolat