Aláírás

Aláírás csak vizsgás tárgyaknál van, ahol a vizsgára bocsátás feltétele, hogy aláírást szerezz a tárgyból. Vannak vizsga nélküli tárgyak is, ezek az évközi jegyes tárgyak. Itt nincs vizsga, de a félév során ugyanúgy kell teljesíteni ZH-kat és/vagy beadandót és/vagy egyéb elvárásokat pl. prezentáció készítése.

Aláírás szerzése akkor lehetséges, ha a tárgy féléves követelményét teljesíted (ezekről a tantárgyprogramból értesülhetsz) és a foglalkozásokon való hiányzásaid száma nem éri el a 30%-ot. [TVSZ 46.§ (3)]

A Neptunban három aláírási státusszal találkozhatsz:

 1. Aláírva: Ha minden sikeres volt, akkor aláírva a tárgy, és lehet vizsgázni.

 2. Megtagadva: Amennyiben nem sikerült a félév során az aláíráshoz szükséges feltételeket teljesíteni, úgy ez kerül be. Ilyenkor van még lehetőség aláíráspótlón való részvétellel aláírást szerezni, majd, ha az sikeres, vizsgázni.

 3. Letiltva:** Ez akkor kerülhet be, ha aláíráspótlón sem sikerült aláírást szerezni, vagy egyéb szankciók miatt, mint például hiányzás letiltottak. Ilyenkor vizsgakurzuson nem tudod felvenni a tárgyat (hiszen azt csak aláírással teheted meg) a következő évben.

Betelt helyek

Ebben az esetben sajnos nem tudsz mit tenni, nézelődni kell, hátha valaki leadja, illetve érdemes előre egy ütemezést csinálni, hogy minden tárgyból - ha valami baj történne -, két alkalommal is el tudj menni. Egyes Oktatók, szoktak plusz helyet nyitni, ha megkeresed őket.

Aláíráspótlás

Egy félévben egy tárgyból maximum kétszer lehet vizsgázni. Összesen hatszor. Vizsgára aláírás megléte után lehet jelentkezni a Neptunban. [TVSZ 48.§ (7)]

Felvétel/leadás

Vizsgát az adott vizsgát megelőző nap délig lehet felvenni és leadni. Például ha a vizsga pénteken van, akkor csütörtök 12:00-ig van időd lejelentkezni.

Ha elfelejtettél lejelentkezni a vizsgáról (mert mondjuk biztonsági okokból felvetted, amíg be nem kerül a jegy), akkor sajnos elhasználtál egy vizsgaalkalmat. [TVSZ 48.§ (10)]

Harmadik és minden további vizsgafelvétel 4000 Ft-ba kerül (Lásd Neptun használat.) [JUTTÉR 3. melléklet, 30. oldal]

Fontos! Egészen addig nem tudsz vizsgára jelentkezni, amíg nem rendezed a Neptunban fennálló tartozásaidat, legyen az kollégiumi díj, vagy egyéb különeljárási díj!

Félév menetrendje

A félév két részre bontható, szorgalmi- és vizsgaidőszakra. Előbbiben történik maga az oktatás, illetve (ha van) a zárthelyik megírása, utóbbiban pedig a vizsgák teljesítése.

Idegen nyelvű tárgyak

Nappali alapképzéses hallgatóként, a tanulmányaid folyamán fel kell venni és teljesíteni, két darab angol vagy német nyelvű szakmai tárgyat.

Amennyiben ezt a kritériumtárgyat nem angol nyelven teljesíted, úgy igazolnod kell az angol (minimum) alapfokú nyelvtudásodat. Ameddig ennek nem teszel eleget, igazolt nyelvtudás hiányában a végbizonyítvány nem adható át számodra, jogviszonyod pedig szünetel.

A kritérium tárgy felvételének feltétele, hogy elvégezd az egy féléves Szakmai angol, vagy Szakmai magyar tárgyat. Ennek a felvétele szintén további feltételhez van kötve: vagy egy online szintfelmérőt kell teljesítened, vagy pedig legalább középfokú nyelvvizsgára van szükséged.

A szakmai nyelv teljesítése alól mentesülsz, ha államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú szakmai nyelvvizsgával, vagy államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával rendelkezel.

Kritérium tárgyat kétféleképpen lehet teljesíteni:

 • Nyelvi tantárgyként: amennyiben a tantárgyat már teljesítetted magyarul, úgy egységesen további 2 kredit kapható.
 • Magyar nyelvű tantárgy helyett: így a mintatanterv szerinti, eredeti kredit jár érte. Megjegyzendő, hogy párhuzamosan angol és magyar nyelvű kurzusok felvételére nincs mód!

Javítási lehetőség

Ha szeretnél javítani az első vizsgád eredményén, akkor ezt megteheted, viszont, ha rosszabbul sikerül, akkor is az újabb, tehát a 2. jegy fog számítani.

Ha leadod időben a felvett javító vizsgát, akkor nem vész el a már megszerzett jegyed.

Megjelenés

Nem kötelező elegáns ruha viselete, de szóbeli vizsgákra illik. Írásbeli vizsgán szintén illik visszafogott öltözékben megjelenni. (zárt cipő, hosszú nadrág)

Időbeosztás

Készíts egy menetrendet a vizsgaidőszakról, amibe kalkulálj bele bizonyos csúszást olyan esetre, ha mégse lenne elég idő megtanulni az adott anyagot, vagy ha nem sikerülne az első vizsga. Ezzel el tudod kerülni, hogy lemaradj egy-egy vizsgaalkalomról hely betelte miatt.

Tipikus eset, amikor vizsgaidőszak vége előtti 2. hétre vesznek fel egy vizsgát, mert ha nem sikerül még van egy hét utána (vizsgaidőszak utolsó hete, amin az utolsó vizsgaalkalom van). Ezzel csak az a probléma, hogy időközben azok a helyek betelnek, mert sokan meggondolják magukat, leadják vizsgájukat, és inkább az utolsóra veszik fel, vagy a javító vizsgát az utolsó hétre időzítik. Így gyakorlatilag egyetlen vizsgára jut időd elmenni, hiába gondoltad úgy, hogy még az utolsó héten is van időpont kiírva.

Megtekintés

Vizsgák alkalmával, az aktuálisan ott lévő oktató ad tájékoztatást a megtekintés menetéről és esedékességéről.

Modulválasztás

Minden specializációhoz, tartoznak modulok. A negyedik félévben a specializáción belül egy kötelezően választható tantárgycsoportot (modult) kell minden hallgatónak választania.

A specializációdon belüli modulleírásokat, az intézeted honlapján megtalálod.

A modulok besorolása, a tanulmányi eredményeidtől (átlagok) fognak függeni.

TDK - Tudományos diákköri konferencia

A Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel mind szakmailag, mind emberileg a javadat szolgálja. A dolgozat elkészítésével járó fejlődés vitathatatlanul a hasznodra válik, amelyből későbbi tanulmányaid, valamint a munkavállalás során is profitálhatsz.

A kutatás teljes folyamatában egy kérdés vagy probléma megfogalmazásától kezdve, a dolgozat megírásán keresztül, az eredmények prezentálásáig fejlődik a problémamegoldó-képességed, amelyet az élet minden területén hasznosíthatsz.

Továbbá a kellő elszántsággal rendelkező, jó helyezést elérő diákok olyan rangos megmérettetéseken vehetnek részt, mint az OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia), ahol nemcsak egyetemünk hírnevét öregbíthetik, hanem értékes kapcsolati tőkére és tapasztalatra is szert tehetnek. Az egyetem, az ipari és kutatóintézeti szponzorok, és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat is támogatja az eredményeket elérő tehetséges fiatalokat, lehetővé téve többek között a különböző konferenciákon való részvételüket.

Testnevelés

Minden nappali tagozatos hallgatónak teljesíteni kell 2 félévnyi testnevelést. Ezeket a 2. félévtől tudod felvenni.

Tantárgykövetelmények

Az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismereteket a tantárgyprogramok határozzák meg. Ezeket általában megtalálod a moodle-ban is az adott tantárgynál, de az intézetek honlapján mindenképpen fent kell lenniük, ezeket a fontosabb weboldalas részben megtalálod.

A tantárgyprogram megismerése azért is különösen fontos, mert ebből tudod meg, hogy kötelező-e előadásokra járnod, hány ZH-t fogsz írni, mik az aláírás megszerzésének vagy épp a ZH-k pótlásának feltételei. Fontos, hogy első évben minden órára kötelező bejárni!

Specializációk

Jelenleg 5 specializációra tudsz jelentkezni a karon. 2 db az Óbudai telephelyen 3 db a Tavaszmező utcai telephelyen található.

 • Automatizálási specializáció (Óbuda)
 • Villamosenergetika specializáció (Óbuda)
 • Infokommunikációs technológiák specializáció (Tavaszmező)
 • Mikroelektronika és technológia specializáció (Tavaszmező)
 • Műszer-automatika specializáció (Tavaszmező)

Specializáció választás, illetve specializációra való a harmadik félévben (ősszel) történik. Előfeltétele a Matematika II. és a Villamosságtan II. tárgyak teljesítése.

A Neptun rendszeren keresztül – a tantárgyfelvételhez hasonló módon –jelentkezned kell a kívánt specializációra, megjelölve egy esetleges második és harmadik specializációt is.

Tárgyfelvétel

A tárgyak – úgynevezett – krediteket érnek. (A kredit: A kreditérték az összes hallgatói tanulmányi munkaóra, azaz a tanórákat és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat (könyvtári, otthoni stb.) is tartalmazza. A kreditpont értéke a megszerzett érdemjegytől független. Egy kreditpont 30 hallgatói munkaórát igényel).

Egy tantárgyat maximum hatszor lehet felvenni, illetve hatszor lehet vizsgázni belőle. Ha hatodik alkalommal sem sikerül teljesíteni, akkor elbocsátanak. [TVSZ 27.§ (4)]

Harmadik tárgyfelvételtől fizetni kell, amelyről pontos információt a JUTTÉR-ben találsz, illetve a harmadik vizsgaalkalom is fizetős már.

Első félévedben a Tanulmányi Osztály veszi fel a tárgyakat, második félévtől kezdve viszont már te magad intézheted. A mintatanterveket itt találod. Bár nem a legfogyaszthatóbb formátumban vannak, érdemes megbarátkozni velük, a sikeres tanulmányokhoz elengedhetetlen az ismeretük.

A tárgyfelvétel két időszakra oszlik, egy előzetes és egy normál tárgyfelvételre. Az előzetes tárgyfelvétel időpontja félévenként változó, így erről Neptun üzenet formájában kapsz majd tájékoztatást, míg a normál rögzített időpontban történik a regisztrációs héten, ami közvetlenül a szorgalmi időszakot megelőző hét.

Egy tárgyat kétféleképpen vehetsz fel a második félévtől kezdve:

 1. Ha még nincs aláírásod a tárgyból, ekkor úgy tudod felvenni, hogy mind előadásra, mind pedig gyakorlatra/laborra (ha van) járni kell, ZH-kat kell teljesíteni és vizsgázni.
 2. Ha már sikerült aláírást szerezned a tárgyból, de maga a vizsga nem lett meg, ekkor van lehetőség úgynevezett vizsgakurzusként (VK) felvenni a tárgyat. Ez azt jelenti, hogy a szorgalmi időszakban nem kell semmit teljesítened, hiszen aláírásod már van, csak a vizsgát.

A tárgyfelvétel lépéseit megtalálod a Neptunos részben.

Vizsga

Egy félévben egy tárgyból maximum kétszer lehet vizsgázni. Összesen hatszor. Vizsgára aláírás megléte után lehet jelentkezni a Neptunban. [TVSZ 48.§ (7)]

Zárthelyik

A félév során a legtöbb tárgyból két fő zárthelyi dolgozat van, leggyakrabban órarend szerinti időben, de előfordulhat, hogy azon kívüli időpontban. Nagyságrendileg a 6. és 12. hét körül. Ezt mindig a tanárok osztják be (1-2 hét eltérés lehet).

A ZH-k az oktató által megjelölt időpontokban a kihirdetést követő egy héten belül megtekinthetőek.

A zárthelyiket (a tárgyak többségénél) külön-külön legalább elégséges szintre kell teljesíteni, annak érdekében, hogy aláírást kapjatok az adott tárgyból.

Ha a zárthelyi(k) nem sikerül(nek) elégségesre vagy valamilyen okból nem írod meg, akkor általában az utolsó szorgalmi héten van lehetőséged javító zárthelyit írni (pót ZH). Ha ekkor sem sikerül legalább elégséges szintet elérned, aláíráspótlóra kell jelentkezned a Neptunban.

ALÁÍRÁSPÓTLÁS

Aláíráspótlás előtt a Neptunban "aláírás megtagadva"; eredmény fog bekerülni, ez után van lehetőséged aláíráspótlóra jelentkezni. Ha ez alkalommal sem sikerül teljesítened az elégséges szintet, akkor letiltva bejegyzés fog bekerülni a Neptunba, tehát csak egyetlen aláíráspótló lehetőség van. Ideje a vizsgaidőszak első 10 napjának valamelyikén, melyet az oktatók határoznak meg.

Aláíráspótlásra a jelentkezés 4000 Ft-ba kerül. (Lásd Neptun használat.) [JUTTÉR 3. melléklet, 30. oldal]

FőoldalHírekGuideÖsztöndíjKapcsolat