Emelkedő szociális ösztöndíjak
Borcsik Richárd - 2018-03-12

Megállapodásban rögzítette Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Gulyás Tibor, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöke, hogy 2018. szeptember 1-től 40%-kal emelkednek a rászorultsági ösztöndíjak.

A HÖOK 2017. július 5-én mutatta be Jövőkép Programját (továbbiakban: Program), melynek keretein belül a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói megfogalmazták helyzetértékelésüket és jobbító észrevételeiket a magyar felsőoktatás több területét érintően.

A Programról az EMMI egyeztetést kezdett a HÖOK-kal, melybe minden kapcsolódó kormányzati érintettség meghívást kapott.

Az EMMI és a HÖOK az elmúlt időszakban folytatott tárgyalások során közösen jelölte ki azokat a területeket, ahol kiemelten fontos a mielőbbi beavatkozás. Az első lépések között az EMMI vállalja a rászorultsági ösztöndíjak átalakítását, azok emelését 2018. szeptember 1-től. Az emelés mértéke: 40%.

Továbbá a megállapodással a felek rögzítették azokat a kiemelt ügyeket, melyek alapján az EMMI előterjesztést készít a Kormánynak.

A megállapodás alapján az EMMI vállalta, hogy a Program egyeztetése során megfogalmazott problémákról, azok lehetséges megoldásairól Jelentést terjeszt elő Magyarország Kormánya számára, melyben kijelöli azokat a feladatokat ahol beavatkozásra van szükség. A Minisztérium a Jelentés elfogadásától számított egy éven belül felülvizsgálja a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégiát és kiegészíti az elfogadott jelentésben szereplő megoldási javaslatokkal, intézkedésekkel.

Az EMMI a Jövőkép Programról szóló Jelentés alapján előterjeszti:

  • a teljesítmény alapú ösztöndíjrendszer átalakítását;
  • a kollégiumok finanszírozásának és szabályozásának rendezését;
  • a szakkollégiumok szabályozási környezetének és támogatási rendszerének fejlesztését;
  • a családbarát felsőoktatás feltételeinek kialakítását;
  • az intézményeknek az oktatás minőségének biztosítására, az oktatói munka hallgatói véleményezésére vonatkozó gyakorlatainak fejlesztését;
  • a képzési és kimeneti követelményekről szóló miniszteri rendelet rendszeres felülvizsgálati lehetőségének biztosítását. A megállapodás rögzíti azokat a kiemelt ügyeket is, melyek már a tárgyalások ideje alatt megtörténtek:
  • bevonja a HÖOK-ot az Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégia átfogó felülvizsgálatába és a Budapesti Diákváros beruházás előkészítésébe;
  • az Országos Tudományos Diákköri Tanács rendelkezésre álló forrásait bővíti, működését stabilizálja, a források felhasználását rendezi;
  • támogatja a központi koordinációval működtetett országos Stipendium Hungaricum Mentorhálózat létrehozását a felsőoktatási intézmények ezirányú tevékenységének támogatása érdekében az ösztöndíjprogrammal hazánkba érkező hallgatók számára;
  • felülvizsgálja a miniszter határozatával megállapított, az éves felvétel feltételeként teljesítendő minimális felvételi követelmény (41 szak) rendszerének felülvizsgálatát és a már a 2018. évi felvételi ponthatárok tekintetében eszközölt módosítást.
FőoldalHírekGuideÖsztöndíjKapcsolat