Éf leszek!
Varga-Tóth Ádám - 2020-01-03

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kari Részönkormányzata pályázatot hirdet az Érdekvédelmi Felelős pozíció betöltésére: 30 fő hallgató számára.

Az Érdekvédelmi Felelős feladatai az alábbiak:

 • Hallgatói megkeresések és problémák összegyűjtése és azok továbbítása a KHÖK Elnöksége felé.
 • Kötelezően részt vesz a KHÖK Küldöttgyűlésein.
 • Hallgatók tájékoztatása az Óbudai Egyetemen az esélyegyenlőséget biztosító rendelkezésekről.
 • Heti egy alkalommal, a fogadóóráink egyikén, kötelezően megjelenik, és a jelenléti ívet aláírja.
 • A KHÖK vagy az EHÖK által rendezett rendezvényeken való segítségnyújtás kötelező jelleggel.
 • A KHÖK elnökség vagy az EHÖK által hozzá eljuttatott információkat a küldés vagy közzététel időpontjától számított 48 órán belül köteles továbbítani az őt megválasztók felé.
 • Kötelező havi beszámolót készítenie és azt a KHÖK Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tagja számára, valamint a választói számára elküldeni adott hónap 20-ig. A beszámolót az őszi félév esetén szeptember és a tavaszi félév esetén február hónapban nem kell elkészíteni. Adott esetben, az októberi vagy márciusi beszámolónak kell tartalmaznia az ez idő alatt történt eseményeket.
 • A beszámolónak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 • Hallgatói megkeresések
 • Felmerült problémák kezelése és azok továbbítása
 • Rendezvények, amelyeken részt vett
 • Egyéb, a HÖK-höz köthető tevékenységek
 • Amennyiben maradéktalanul ellátja a fenti bekezdésben felsorolt feladatokat az ÉF részesülhet az ASZ. 2. sz. függelékében meghatározott minimális közéleti ösztöndíjban.

Jelentkezés

A jelentkezéshez egy űrlapot kell kitöltenie amit az alábbi oldalon található.
Jelentkezési határidő: február 7. 20:00 óra.

Választás menete

 • A jelentkezés lezárultát követően emailben megkapod a választólapodat, és a pályázati adatlapodat.
 • 20 érvényes aláírást kell összeszedned! Az érvényesség feltételiről a következő pontban olvashatsz.
 • Amint sikeresen összegyűjtötted az aláírásokat, szkenneld/fotózd be olvashatóan, a választólapodat, a pályázati lapodat, az aláírt nyilatkozatokat, az önéletrajzodat, valamint listádat excel változatban és küld el emailben a palyazat@kandohok.hu email címre. Fontos, hogy túljelentkezés esetén a leadás sorrendje a döntő! Excel listádhoz mintát a valasztó lappal együtt küldünk, mindenképpen ezt használd!
 • Végezetül egy fogadóóra alkalmával add le valamelyik irodánkban, a pályázati adatlappal és egy fényképes önéletrajzzal együtt.
 • Pályázat leadási határidő: február 19. 12:00

Az ajánlások érvényességének feltételei:

 • aktív státuszú, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karra beiratkozott hallgató ajánlása, aki megadta a szükséges adatokat és aláírta az ajánló ívet
 • Aláírt pályázati adatlap megléte
 • Ajánló lap, 20 érvényes ajánlással (Érvényes ajánlás: lásd fent.)
 • Az ajánló lapon található adatok begépelt változata
 • Rövid, fényképes szakmai önéletrajz

A dokumentumokat elektronikusan és papír alapon is minden jelentkezőnek le kell adni, azoknak is akik esetleg nem érik el a meghatározott választók számát. Papíros leadásra a Kandó HÖK irodáiban a kijelölt fogadóórák alatt, míg elektronikusan a papíros leadás után legkésőbb 24 órával a palyazat@kandohok.hu emailcímre kell elküldeni.

Amennyiben a pályázat nyomtatott vagy elektronikus formája nem felel meg a pályázati felhívásnak, vagy határidőn túl érkezik be a Kandó HÖK elnöksége figyelmen kívül hagyhatja azt.

A pályázattal kapcsolatban további információt a KVK HÖK irodában, illetve az alábbi email címen kaphat: elnokseg@kandohok.hu

FőoldalHírekGuideÖsztöndíjKapcsolat